Banner
15:17, 14/11/2019
Sáng ngày 14/11, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị dự giờ trực tuyến cấp Tiểu học với các phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh.