(TTV) Xây dựng hợp tác xã theo chuẩn nông thôn mới
Trong thời gian qua, xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đã tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tốt các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2017, xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất. Trong đó, tập trung đẩy mạnh hoạt động của hợp tác xã và xây dựng mô hình liên kết giữa Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và dịch vụ với Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương.
(TTV) Na Hang tập trung phát triển khu du lịch sinh thái Phiêng Bung
Trong nỗ lực mời gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, thì khu du lịch sinh thái Phiêng Bung, xã Năng Khả đang được huyện Na Hang tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhằm phát triển Phiêng Bung là một trong những điểm du lịch sinh thái hấp dẫn trong các tua tuyến du dịch trên địa bàn huyện.
Tin qua ảnh

Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá