Banner

(TTV) Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn

12:04, 04/05/2024

Ngày 4/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có văn bản số 1833/UBND-KT về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.