Banner

(TTV) Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm ở Thượng Lâm

20:38, 09/05/2024

Ở Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, nghề dệt thổ cẩm được khôi phục không chỉ giúp người dân bản địa giữ gìn được bản sắc truyền thống của dân tộc mình mà còn góp phần phát triển du lịch; Du khách sẽ biết đến nhiều hơn về miền đất và văn hóa của người Tày nơi đây.