Banner

(TTV) Chương trình “Về miền chiến khu”

20:57, 18/04/2024

Trong 2 ngày (18 - 19/4), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh tổ chức Chương trình quảng bá du lịch bằng sản phẩm thực tế với chủ đề “Về miền chiến khu”.