Banner

(TTV) Phát triển thương hiệu Cam sành Hàm Yên

12:19, 06/12/2023

Để giữ vững và phát triển thương hiệu Cam sành Hàm Yên, việc nâng cao chất lượng, sản xuất cam an toàn là tiêu chí được đặt lên hàng đầu. Vì vậy trồng, chăm sóc cam theo tiêu chuẩn hữu cơ đang là hướng đi mới có hiệu quả, được người trồng cam ở Hàm Yên áp dụng và nhân rộng.