Banner
20:47, 11/07/2024

Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp với phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Tuyên Quang, vừa thu giữ, xử lý gần 5 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.