Banner
13:06, 08/12/2023

Sáng ngày 8/12, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang về kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.