Banner

(TTV) Ghi nhận Liên hoan văn nghệ, thể thao dân tộc H’Mông huyện Hàm Yên năm 2024

12:18, 06/07/2024

Nhằm bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc H’Mông trên địa bàn, huyện Hàm Yên vừa tổ chức Liên hoan văn nghệ, thể thao dân tộc H’Mông năm 2024.