Banner
08:06, 14/11/2019
Giá thịt lợn lên cao, theo nhận định chuyên gia chăn nuôi, không loại trừ có tình trạng các cơ sở chăn nuôi đang cố tình găm hàng nhằm đẩy giá.