Banner

(TTV) Na Hang tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng

12:17, 06/09/2023

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Trong nửa nhiệm kỳ qua huyện đã tập trung các nguồn lực, bằng nhiều giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu này. Du lịch không những dần trở thành ngành kinh tế quan trọng mà đang hướng đến trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai.