Banner
08:43, 23/11/2023

PGS.TS. BS Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Bệnh viện Bạch Mai sẽ cùng bàn luận để làm rõ hơn về vấn đề này.