Banner
12:54, 27/05/2024

Để giúp người dân ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, đã tuyên truyền, vận động đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế theo hướng sản xuất an toàn, xây dựng các sản phẩm OCOP, giúp tăng năng suất, chất lượng, tạo việc làm.