Banner
08:24, 09/12/2023

Nội bộ các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu hiện đang có các quan điểm trái chiều về luật quản lý AI.