Banner

(TTV) Bước phát triển mới từ du lịch công đồng ở xã Phù Lưu

22:08, 26/04/2024

Nếu trước đây, người nông dân ở xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên chỉ quen với cảnh ruộng vườn, thì giờ đây họ đã biết làm du lịch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.