Banner

(TTV) Huyện Na Hang tập trung phát triển du lịch

20:56, 06/05/2024

“Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng” là một trong hai khâu đột phá được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định. Vì vậy trong thời gian qua, địa phương này đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển du lịch.