Banner

Thêm một băng tần được quy hoạch cho 5G

08:37, 06/12/2023

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành quy hoạch băng tần 3560-4000 MHz để triển khai hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng theo tiêu chuẩn IMT-2020 (5G) và các phiên bản tiếp theo.

Ảnh minh họa.

 

Theo đó, băng tần 3560-4000 MHz được chia thành 4 khối.

 

Khối C1 có độ rộng 100 MHz, từ tần số 3600 MHz đến 3700 MHz. Khối C2 có độ rộng 100 MHz, từ tần số 3700 MHz đến 3800 MHz. Khối C3 có độ rộng 100 MHz, từ tần số 3800 MHz đến 3900 MHz. Khối C4 có độ rộng 80 MHz, từ tần số 3900 MHz đến 3980 MHz.

 

Riêng với khối C1, căn cứ vào khả năng xử lý nhiễu có hại, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thời điểm đưa khối C1 vào sử dụng.

 

Đáng chú ý, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định rõ một số điều kiện sử dụng, tránh gây nhiễu có hại.

 

Tổ chức được cấp giấy phép sử dụng băng tần trong băng tần 3600-3980 MHz có trách nhiệm đồng bộ về khung dữ liệu và phối hợp với tổ chức khác được cấp giấy phép trong băng tần này để tránh nhiễu có hại; đồng thời phải đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định…

 

Trước đây, băng tần 3400-4200 MHz được quy hoạch cho các trạm điều khiển vệ tinh, nay theo quy định mới đã dành một phần cho 5G (3560-4000 MHz), nên để tránh việc có thể gây can nhiễu cho các trạm điều khiển vệ tinh mặt đất (trạm thu VINASAT 1 và 2), cần quy định rõ một số điều kiện bắt buộc để được sử dụng 5G.

 

Theo Báo Hànộimới