Banner

(TTV) Huyện Sơn Dương tập trung xây dựng sản phẩm OCOP

21:18, 05/12/2023

Những năm qua, huyện Sơn Dương đã phát huy tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tập trung xây dựng các sản phẩm OCOP, giúp người dân thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống tại khu vực nông thôn.