Banner

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (27-10-2023)

23:06, 27/10/2023

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (27-10-2023)

https://www.youtube.com/watch?v=ovtZLMlDQb0