Banner

(TTV) Sập bẫy “Việc nhẹ lương cao”

21:14, 21/11/2023

Với mong muốn được ra nước ngoài lao động, nhưng lại thiếu thông tin, thiếu hiểu biết về pháp luật. Nhiều người dân đã phải gánh trên mình số tiền nợ không nhỏ vì bị lừa đảo. Vẫn là chiêu trò việc nhẹ lương cao, các đối tượng đã lôi kéo người dân xuất cảnh sang nước ngoài để làm việc bất hợp pháp.