Banner

(TTV) Hội nghị tổng kết Quy chế bầu cử trong Đảng; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị 

20:45, 14/05/2024

Chiều ngày 14/5, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Tổng kết Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định số 244, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Các đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

 

Dự hội nghị có đại biểu các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Một số sở, ngành của tỉnh; Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

 

 

Thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định số 244, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng và các hướng dẫn của Ban Bí thư, tỉnh Tuyên Quang đã quán triệt, triển khai nghiêm túc trong các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên. Qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất và thực hiện nghiêm Quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Việc thực hiện các nội dung của Quy chế bầu cử trong Đảng đã được các cấp ủy và đảng viên chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo của các cấp ủy trong việc bầu cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ quan, đơn vị ở địa phương, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong bầu cử.

 

Thực hiện Chỉ thị số 39, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, cấp ủy các cấp đã nghiêm túc thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được phát huy. 

 

Các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ nguyên nhân một số hạn chế trong triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử trong Đảng; vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay, giải pháp đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng... 

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả các quy định, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp ủy tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp, khó đạt hoặc còn dư địa phát triển, đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, tạo đà vững chắc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 và các giai đoạn tiếp theo...


                                                   Thái Văn – Lưu Khiêm