Banner

(TTV) Chính phủ họp trực tuyến xây dựng các nghị định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thi hành một số điều của Luật Đất đai

13:08, 11/06/2024

Sáng ngày 11/6, các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về Nghị định Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Hà Nội.