Banner

(TTV) Học tập Bác ở tấm lòng nhân ái

13:49, 11/05/2023

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều tập thể, cá nhân gắn việc học tập, làm theo Bác với công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực rất đáng được trân trọng, nêu gương. Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa, huyện Sơn Dương là một trong những tập thể điển hình như thế.