Banner

(TTV) Ngành Giáo dục và Đào tạo Yên Sơn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20:33, 09/05/2023

Thời gian qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Sơn cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa, thiết thực.