Banner

(TTV) Nhân rộng điển hình học tập và làm theo Bác

15:18, 13/05/2023

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào đời sống và lan tỏa đến đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Từ đây, nhiều bạn trẻ đã trở thành chủ nhân của những mô hình tiêu biểu làm kinh tế giỏi tại địa phương, trong đó có anh Nguyễn Việt Lâm, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương.