Banner

(TTV) Tập thể điển hình trong học tập và làm theo Bác

21:18, 16/05/2023

Phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân để tạo sức bật cho nông thôn mới. Đó là việc làm cụ thể từ nhiều năm qua của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.