Banner

(TTV) Tuyên Quang học tập và làm theo lời Bác

21:43, 17/05/2023

Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại Tuyên Quang, các chuẩn mực đạo đức đã được cụ thể hoá phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Từ đó, đã lan tỏa nhiều hành động đẹp, học tập và làm theo lời Bác.