Banner

(TTV) Cử tri phấn khởi trước những kết quả của kỳ họp HĐND tỉnh

13:07, 08/12/2023

Sau 4 ngày làm việc, sáng ngày 8/12, Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX đã chính thức bế mạc. Kỳ họp đã có nhiều hoạt động, quyết sách quan trọng đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh.