Banner

(TTV) Nhìn từ việc thực hiện Nghị quyết 09 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch

20:26, 13/04/2024

Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo Nghị quyết 09 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã giúp cho các tổ chức, cá nhân có điều kiện nâng cao chất lượng dịch vụ. Thực tế từ xã Hồng Thái, huyện Na Hang cho thấy, cùng với việc hỗ trợ, người làm du lịch linh hoạt, chủ động trong phát triển dịch vụ sẽ mang lại hiệu quả hơn.