Banner

(TTV) Xôi đen – Món ăn đặc trưng của dân tộc Sán Dìu

20:54, 04/06/2024

Mỗi dân tộc có những nét văn hóa đặc trưng, được thể hiện qua tiếng nói, chữ viết, phong tục...Đối với dân tộc Sán Dìu, xôi đen là một trong những món ăn đặc sắc, riêng có, thể hiện bản sắc của dân tộc mình.