Banner

(TTV) Xúc tiến quảng bá, phát triển du lịch

12:28, 14/09/2023

Bên cạnh việc đầu tư phát triển du lịch, đa dạng sản phẩm, công tác quảng bá, xúc tiến được tỉnh Tuyên Quang xác định là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng lượng du khách đến với Tuyên Quang mà còn thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch.