Banner

(TTV) Chi bộ điển hình trong học tập và làm theo Bác

15:19, 13/05/2023

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Là người cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong mọi việc. Làm theo lời dạy đó của Người, trong nhiều năm qua, tại các xã, phường của Tuyên Quang đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những việc làm bình dị nhưng nhiều ý nghĩa.