Banner

(TTV) Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác

12:25, 18/05/2023

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, lan tỏa trong tất cả các đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực trong mỗi hành động, việc làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.