Banner

(TTV) Hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo người dân tộc thiểu số

12:33, 09/12/2023

Thực hiện Nghị định số 28 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân các nguồn vốn, trong đó, có nguồn vốn hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn.