Banner

(TTV) Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trong phát triển kinh tế

13:04, 30/05/2024

Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, những năm qua, nhiều đảng viên trên địa bàn xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên đã đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, lan tỏa các mô hình hiệu quả đến nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn