Banner

(TTV) Lễ hội Mùa vàng Hồng Thái năm 2023

12:22, 15/10/2023

Tối qua, tại huyện Na Hang, UBND xã Hồng Thái đã tổ chức khai mạc Lễ hội Mùa vàng Hồng Thái năm 2023. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn.