Banner

(TTV) Những dự án nghỉ dưỡng góp phần thúc đẩy du lịch

21:24, 20/11/2023

Xác định đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển du lịch; tu bổ, tôn tạo và bảo vệ các di tích văn hóa - lịch sử; khôi phục phát triển các lễ hội truyền thống. Đặc biệt, Tuyên Quang tạo điều kiện tối đa về thủ tục hành chính, cơ chế ưu đãi thu hút các nhà đầu tư nói chung và lĩnh vực du lịch nói riêng.