Banner

(TTV) Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc, khảo sát xây dựng Luật tại Nhà máy Z113 và Z129

20:40, 07/12/2023

Hôm nay (7/12), đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng đoàn công các của Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội đã có buổi làm việc và khảo sát tại Nhà máy Z113 và Z129 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

 Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.

 

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác đã tập trung vào các vấn đề liên quan tới dự thảo Luật như: Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý; Nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, quản lý sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các nhiệm vụ chính trị; Cơ chế hoạt động, sử dụng vốn, nguồn lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ; Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao, làm chủ công nghệ trong sản xuất, kinh doanh; Chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao và cán bộ, người lao động… 


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định với những kết quả thu được thông qua buổi khảo sát sẽ làm cơ sở để đoàn công tác bổ sung, đề xuất, kiến nghị, chỉnh lý, hoàn thiện Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Đồng chí đề nghị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng và các đơn vị tiếp tục nghiên cứu Dự án Luật để tiếp tục có những góp ý, nhất là những vấn đề liên quan xuất phát từ thực tiễn hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp ở cơ sở; tăng cường nguồn lực đầu tư cho công nghiệp quốc phòng. Đồng chí cũng đề nghị tỉnh Tuyên Quang quan tâm, quy hoạch, tạo điều kiện để các nhà máy tiếp tục nâng cao hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.   

 

                                                                       Lý Vinh – Hùng Sơn