Banner

(TTV) Tọa đàm liên kết phát triển du lịch liên khu, liên vùng Tuyên Quang – Vĩnh Phúc năm 2023

13:08, 08/12/2023

Tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức tọa đàm liên kết phát triển du lịch liên khu, liên vùng Tuyên Quang - Vĩnh Phúc năm 2023.