Banner

(TTV) Hướng đến mô hình nông sản hạnh phúc

20:39, 06/12/2023

Thời gian qua, cụm từ “nông sản hạnh phúc” được nhắc tới nhiều trong sản xuất nông nghiệp để nói về các sản phẩm vừa tuyệt đối an toàn, vừa có giá trị kinh tế cao, có sức cạnh tranh lớn trên thị trường, đem lại nguồn thu nhập ổn định và làm giàu cho người nông dân. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch là một xu hướng tất yếu để hướng tới một nền nông nghiệp bền vững, đem lại hạnh phúc cho mỗi người dân.