Banner

(TTV) Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 12, tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023

13:02, 08/12/2023

Sáng ngày 8/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 12, tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. 

 

Hội nghị đã được thông tin nhanh về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình; Thông tin chuyên đề “Những kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV”.


Tại tỉnh Tuyên Quang, trong năm 2023, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên đã được thực hiện chủ động, tích cực, có hiệu quả, nhận thức của các cấp ủy Đảng, của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng tiếp tục được nâng lên. Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu việc củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ bản bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng; đã kết hợp linh hoạt hình thức tuyên truyền, các sự kiện quan trọng trong tỉnh, trong nước và quốc tế; tuyên truyền các kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.... 


Trong năm 2024, Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và tổ chức quản lý hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; các nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị... góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

                                                                                       

Thúy Hà – Duy Tùng